MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

8.VÝZVA MAS PRV (15.3 - 11. 6. 2021)

23.02. 2021

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlašuje dne 15. 3. 2021 Výzvu č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

Jsme standardizovaná MAS pro období 2021 - 2027_co to znamená?

28.01. 2021

Od 22. ledna 2021 jsme za celé území MAS Brdy-Vltava úspěšně prošli procesem tzv. standardizace místních akčních skupin. Jedná se o splnění podmínek, které stanovilo Ministerstvo pro místní rozvoj.…

Sociálně prospěšné projekty podpořené prostřednictvím Místní akční skupiny Brdy-Vltava z Operačního programu Zaměstnanost

22.01. 2021

Místní akční skupina (MAS) Brdy-Vltava je regionální organizací, která přináší finanční prostředky pro rozvoj našeho území. Nejdříve zmapujeme potřeby našeho regionu, který čítá 32 obcí (oblast Dobříšska, Novoknínska a Středního Povltaví). Poté zpracujeme společnou strategii, na kterou žádáme o finanční prostředky.

13. společné setkání pracovních skupin

14.01. 2021

Z důvodu covidových opatření jsme byli nuceni sejít se opět on-line. Dlouho jsme otáleli, protože jsme doufali v lepší epidemickou situaci, která bohužel nenastala.

5. ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP II

13.01. 2021

Ve dnech 9. 12. 2020 - 16. 12. 2020 proběhlo hlasování členů ŘV Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II z důvodu vládních nařízeních formou per rollam.