MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Zapojení komunity k SCLLD_2021-2027

30.08. 2021

V této sekci naleznete dokumenty vážící se k postupu zapojení komunity do vypracování strategie MAS v průběhu let 2018 - 2021.