MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Památky kolem středního toku Vltavy

08.10. 2014

Památky kolem středního toku Vltavy aneb vraťme život našim památkám

Od května 2010 do října 2011 MAS Brdy-Vltava a MAS Sedlčansko realizovalo projekt s názvem „Památky kolem středního toku Vltavy aneb vraťme život našim památkám“. Hlavním cílem projektu bylo zmapování kulturních památek, chráněných objektů a ostatních významných kulturně-historických prvků na celém území v působnosti MAS Brdy-Vltava a MAS Sedlčansko s následným vypracováním studií obnovy pro dvě památky. V případě MAS Brdy-Vltava se jednalo o bývalou barokní sýpku v Novém Kníně. Projekt počítá s vytvořením zázemí pro obřadní síň, informační centrum a muzeum.

Kulturní památky významným způsobem dokreslují půvab krajiny a spolu s přírodními prvky dotvářejí charakter oblastí a přispívají k rozvoji cestovního ruchu.

V průběhu projektu se uskutečnilo několik setkání koordinační skupiny a pokračovalo se s mapováním památek. Výsledkem mapování bylo vytvoření paspartů jednotlivých kulturních památek na území obou MAS. Kromě toho vznikla také brožura s texty o historii obcí s fotografiemi a informacemi o jednotlivých památkách a mapa území se seznamem kulturních památek.

Tento partnerský projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR.