MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

MAS Brdy-Vltava

Poddokumenty

Místní akční skupina Brdy-Vltava

21.01. 2015

Místní akční skupina Brdy-Vltava je fakultativním orgánem obecně prospěšné společnosti Brdy-Vltava, která vznikla v roce 2006. Funguje ve Středočeském kraji na území Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska a Svazku obcí Střední Povltaví.

MAS je…

Výběrová komise

21.01. 2015
 • Romana Čandová - Občané; soukromý sektor
 • Tereza Jandová - Sociální a zdravotní oblast; soukromý sektor
 • Jiří Soukup - Obec Korkyně -…

Monitorovací výbor

21.01. 2015
 • Veřejný sektor - Jiří Prokůpek za Svazek obcí Středního Povltaví (předseda)
 • Neziskový sektor - Jitka Beranová za TenisCentrum Dobříš, z.s
 • Neziskový…

Programový výbor

21.01. 2015
 • Veřejný sektor - Tomáš Havlíček Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska (předseda)
 • Podnikatelský sektor - Lucie Štechová za Klubíčko Štěchovice
 • Neziskový…

Plénum regionu

21.01. 2015

Zájmové skupiny v území Místní akční skupiny Brdy-Vltava

 1. Obce regionu
 2. Kulturní a společenská činnost
 3. Cestovní ruch
 4. Sociální a zdravotní oblast
 5. Občané
 6. Děti, mládež, vzdělávání
 7. Sportovní…