MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

13. společné setkání pracovních skupin

14.01. 2021

Z důvodu covidových opatření jsme byli nuceni sejít se opět on-line. Dlouho jsme otáleli, protože jsme doufali v lepší epidemickou situaci, která bohužel nenastala.

5. ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP II

13.01. 2021

Ve dnech 9. 12. 2020 - 16. 12. 2020 proběhlo hlasování členů ŘV Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II z důvodu vládních nařízeních formou per rollam.

PF 2021

18.12. 2020

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2021 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti, osobních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

6. VÝZVA MAS IROP - Sociální infrastruktura (4.12.2020 - 26.2.2021)

01.12. 2020

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 14. 12. 2020. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Podívejte se na všechny naše aktivity aktuálně na Facebooku

29.10. 2020

Místní akční skupina Brdy-Vltava: https://www.facebook.com/brdyvltava

Komunitní centrum Svět dobrých lidí: https://www.facebook.com/worldofgoodpeople

Místní…