MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Zapojení komunity k SCLLD_2014-2020

V této sekci zaleznete dokumenty vážící se k postupu zapojení komunity do vypracování strategie MAS v průběhu let 2011 až 2014. Novější dokumenty ze setkání budeme v průběhu času přidávat (např. setkání Pléna regionu již teď naleznete v sekci Plénum regionu).

Více viz jednotlivé sekce v oblasti Zapojení komunity v SCLLD:

Poddokumenty

Rozvoj cestovního ruchu

11.04. 2016

Setkání s obyvateli a dalšími aktéry z oblasti cestovního ruchu. Setkání probíhala v obcích Borotice, Dobříš a Chotilsko.

Rozvoj podnikání

11.04. 2016

Setkání s podnikateli a dalšími aktéry z oblasti rozvoje podnikání. Setkání probíhala v obcích Dobříš a Obořiště. Dále byl mezi podnikateli individuálně vyplňován dotazník k rozvoji podnikání v regionu.

Život komunity a volný čas

11.04. 2016

Setkání s obyvateli a dalšími aktéry z území k projednání a nastavení komunitně vedeného místního rozvoje v regionu. Setkání probíhala v obcích Čím, Davle, Dobříš,Drevníky, Malá Hraštice, Nový Knín, Štěchovice, Stará Huť a Voznice.

Sociální služby a dostupné bydlení

07.04. 2016

Setkání poskytovatelů, příjemců a zadavatelů sociálních služeb k tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb regionu Brdy-Vltava. Setkání probíhala opakovaně v obcích Davle, Štěchovice, Chotilsko a Dobříš.

Rozvoj vzdělávání

15.03. 2016

Setkání se zástupci škol a dalšími aktéry z oblasti rozvoje vzdělávání proběhlo v Novém Kníně. Dále byl se všemi zástupci škol vyplňován individuální dotazník zjišťující potřeby všech škol v území.