MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Program rozvoje venkova

Poddokumenty

11.VÝZVA MAS PRV (22.12.2023 - 15.2.2024)_Příjem žádostí UKONČEN

17.12. 2023

Vyhlášená Fiche v rámci 11. výzvy MAS Brdy-Vltava operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

10.VÝZVA MAS PRV (20.2 - 2.5.2023)_Příjem žádostí UKONČEN

07.02. 2023

Seznam vyhlášených Fichí v rámci 10. výzvy MAS Brdy-Vltava operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava…

9.VÝZVA MAS PRV (1.3 - 31.5.2022)_Příjem žádostí UKONČEN

07.02. 2022

Seznam vyhlášených Fichí v rámci 9. výzvy MAS Brdy-Vltava operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

VÝBĚR DODAVATELE - Program rozvoje venkova (PRV)

22.04. 2021

Dle údajů uvedených v předložené Žádosti o dotaci, je nutné postupovat při výběru dodavatele. V předložené Žádosti o dotaci jste na str. "B3 Zakázky" v bodě č. 5 vybrali jednu ze tří možnosti:

 

Ano (nižší než…

8.VÝZVA MAS PRV (15.3. - 11. 6.2021)_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

23.02. 2021

Seznam vyhlášených Fichí v rámci 8. výzvy MAS Brdy-Vltava operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.