MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

Lesní pedagogika v regionu Brdy-Vltava

29.01. 2024

Díky podpoře Středočeského kraje - Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětujsme v roce 2022 - 2023 mohli uspořádat více jak čtyřicet výukových lekcí pro děti a žáky z regionu Brdy-Vltava (ORP Dobříš a Střední povltaví). Během trvání projektu zájem z území převyšoval nabídku a proto budeme pokračovat v projektu MAP ORP Dobříš IV.

MAP IV ORP Dobříš

08.12. 2023

Prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace strategického dokumentu MAP. Zkvalitnění vzdělávání v mateřský a základních školách na Dobříšsku a Novoknínsku v reakci na problémy a potřeby území prostřednictvím implementace akčních plánů.

Kontaktář pro wellbeing v MAS Brdy-Vltava

06.12. 2023

Co se podařilo v rámci setkávání aktérů působících nejen v oblasti dětského duševního zdraví dětí a mládeže?

Výroční zpráva Brdy-Vltava o.p.s. a MAS Brdy-Vltava za rok 2022

31.07. 2023

Naše motto "Pojďme společně podpořit rozvoj našeho regionu" je vidět ve všech našich aktivitách. Jejich přehled vždy sumarizujeme ve výroční zprávě. Tu za rok 2022 najdete na tomto

Komunitní wellbeing v MAS Brdy-Vltava

12.06. 2023

Komunitní wellbeing cílí na efektivní pomoc dětem v psychosociální zátěži a propojení zainteresovaných organizací, podpora dále míří i na osoby se zhoršenými možnostmi vstupu na pracovní trh