MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Podpora zaměstnanosti

Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy - Vltava (registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236)

Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy - Vltava

Podařilo se nám získat finanční prostředky pro realizaci projektu zaměřujícího se na podporu dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy – Vltava. V rámci realizace tohoto projektu nabízíme cílové skupině dlouhodobě nezaměstnaných klientů rekvalifikační kurzy, poté možnost následného zaměstnání v pracovní četě a pomoc s uplatněním na volném pracovním trhu.

Projekt je určen pro osoby, které jsou vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců a které jsou zároveň ve věku 55-64 let včetně nebo osobám dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaným a to uchazečům o zaměstnání evidovaným na ÚP ČR nepřetržitě déle než 1 rok a uchazečům o zaměstnání, jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.

Těmto osobám nabízíme rekvalifikační kurzy:

Obsluha křovinořezu a motorové pily, odborný dřevorubecký kurz, údržba veřejné zeleně (vhodné i pro ženy), arborista – základní stromolezecký kurz (nutná dobrá fyzická zdatnost).

Po absolvování rekvalifikačního kurzu vytvoříme 6 pracovních míst v rozsahu 0,8 úvazku – doba zaměstnání 6 – 8 měsíců, poté jim pomůžeme s uplatněním na běžném trhu práce nebo získat živnostenské oprávnění. Klientům nabízíme i doprovodná opatření a to zejména zajištění dluhového poradenství či zajištění dopravy na rekvalifikace.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Poddokumenty

Je to tak hezký, že máte práci, máte kolem sebe lidi - NOVÁ PUBLIKACE O PROJEKTU

25.03. 2021

V rámci projektu Dobrá práce v obci, do kterého za MAS Brdy-Vltava zapojila vznikla publikace mapující již více než sedmiletou historii fungování Sdílené pracovní čety, jakožto podpůrného a resocializačního projektu.

Rekvalifikační kurz "Strážný"

30.11. 2020

Další účastníci si úspěšně zvýšili profesní kvalifikaci

Vzdělávání v oblasti nakládání s financemi

22.06. 2020

Krátký kurz finanční gramotnosti

Podpora nezaměstnanosti v období nouzového stavu

05.05. 2020

„Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy – Vltava, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236“ aktuálně

Rekvalifikace

24.02. 2020

Rekvalifikační kurz "Strážný"