MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Komunitní wellbeing v MAS Brdy-Vltava

12.06. 2023

Komunitní wellbeing cílí na efektivní pomoc dětem v psychosociální zátěži a propojení zainteresovaných organizací, podpora dále míří i na osoby se zhoršenými možnostmi vstupu na pracovní trh

Necelý  půlrok běží realizace nového projektu, který má za cíl pomoci dětem v psychosociální zátěži a dalším osobám, které mají ztížený vstup na pracovní trh. Jednou z klíčových aktivit projektu je adaptace Karty KID do našeho území. Karta je nástrojem k rozpoznání ohroženého dítěte a může být skvělým vodítkem pro pracovníky ve školství, sociální pracovníky, zdravotníky, policisty a hasiče. Naším společným cílem je, abychom vytvořili funkční síť pomoci, na kterou se dítě/rodina v nesnázích bude moci obrátit. K tomuto proběhla celkem čtyři setkání tzv. multidisciplinárního týmu složeného ze zástupců škol (školní metodik prevence, sociální pedagog), pracovníků sociálního odboru, psychologů, probační a mediační služby, pediatra, PČR, azylového domu, SAS-R (sociálně-aktivizační služba pro rodinu s dětmi) nebo dalších neziskových organizací. Na pracovních setkáních jsme se navzájem seznámili se svou činností a představili si nástroje spolupráce, z nichž jeden chceme zavést do práce s ohroženými dětmi tak, aby správným fungováním „ulevil“ činnosti právě OSPOD při svolávání případové konference (již intervenční nástroj při vyhodnocení ohroženého dítěte dle zákona). Konkrétně jde o nástroj případového setkání, které může svolat prakticky kdokoliv, kdo se při své práci setká s ohroženým dítětem/rodinou. Výhodou je zcela jistě napojení na širší síť odborníků a náhled z více stran může být pro rodinu prospěšný. Pro efektivní pomoc bude v nejbližší době vytvořen kontaktář, na kterém se budou podílet všichni účastníci multidisciplinárního týmu. Každý za svou organizaci/instituci nabídne možnost řešení konkrétní nepříznivé situace spolu s aktuálními kontakty.

Doba realizace projektu je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 

Komunitní wellbeing v MAS Brdy-Vltava, reg.č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000037