MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

Nová adresa

28.08. 2020

Od 1. září nás najdete v prostorách komunitního centra Svět dobrých lidí na adrese Pionýrů 892 Dobříš.

PODĚKOVÁNÍ OBCÍM REGIONU BRDY-VLTAVA

17.08. 2020

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim obcím, které se svými příspěvky zapojily do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava. Nesmírně si toto vážíme.

V roce 2020  naše členské obce přispěly částkou 637 000 Kč na dofinancování regionální…

Mezinárodní spolupráce s MAS Ziemia Gotyku

09.07. 2020

V únoru 2020 nás oslovila polská MAS Ziemia Gotyku, abychom se zapojili do mezinárodní spolupráce v sociální oblasti jako expertní poradce, protože je oslovili aktivity, které v této oblasti realizujeme. V rámci projektu budeme pomáhat polské MAS aktivovat…

Rozdělení příspěvků ze Sociálního fondu 2020

15.06. 2020

Dne 9.6. proběhlo v rámci Shromáždění starostů rozdělení dotací ze Sociálního fondu. Výsledky naleznete níže:

7.VÝZVA MAS PRV 15.6. - 24. 8. 2020

01.06. 2020

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlašuje dne 15. 6. 2020 Výzvu č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.