MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Lesní pedagogika v regionu Brdy-Vltava

Díky podpoře Středočeského kraje - Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětujsme v roce 2022 - 2023 mohli uspořádat více jak čtyřicet výukových lekcí pro děti a žáky z regionu Brdy-Vltava (ORP Dobříš a Střední povltaví). Během trvání projektu zájem z území převyšoval nabídku a proto budeme pokračovat v projektu MAP ORP Dobříš IV.

Děkujeme Středočeskému kraji za možnost zprostředkovat takto úspěšnou akci. 

Během projektu  bylo uspořádáno čtyřicet dva výukových lekcí pro více jak osm set dětí a žáků z regionu MAS Brdy-Vltava. Lekce probíhaly v lokalitě Stožec, později se souhlasem poskytovale dotace v lokalitě Malá Hraštice. Jednalo se o ucelenou EVVO s praktickými ukázkami v lese . Lektor děti/žáky provedl lesem a během toho se dozvěděly vše o ekosystému lesa o hospodaření v něm a dopadech klimatické změny na tento ekosystém. Ne vždy se ovšem mohla lekce uskutečnit v lese – ve výjimečných případech – silný vítr, vytrvalý déšť - byla výuka přesunuta do komunitního centra Svět dobrých lidí v Dobříši a lekce byla vedena tak, aby ani tito účastníci nebyli ochuzeni o zážitky z lesa. Lekce byla přizpůsobena věku dětí a lektor se do výuky snažil převést právě vykládanou látku, kterou se učí ve škole (Bi, Z, M,...)

Během trvání projektu zájem převyšoval možnosti realizátora a nemohli být uspokojeni všichni zájemci. Zároveň došlo k významnému navýšení cen za pohonné hmoty, se kterým nebylo při podání žádosti počítáno a musela být navýšena spoluúčast dětí/žáků. Naprosto neočekávané bylo ukončení spolupráce na projektu lektora Jakuba Máchy. I díky stanovenému termínu 31. 12. 2023 jako nejzazšího termínu pro ukončení realizace, jsme mohli s novým lektorem Romanem Dvořákem  projekt úspěšně dokončit.

  • Bylo zrealizováno 42 lekcí/projektových dnů.

  • Byly pořízeny výukové tabule.

  • Byly pořízeny výukové pomůcky včetně knih a upomínkové předměty pro účastníky  

  • Počet dětí/žáků činil 846.

 

Poddokumenty