MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Sociální fond Brdy-Vltava 2024

Dne 22.4.2024 byla vyhlášena výzva do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava 2024. 

Celková alokace výzvy je 1 153 000 Kč (včetně DPH)

Podávání žádostí je od 22. dubna 2024 a ukončení příjmu žádostí je 10. května 2024 (do 24:00).

Níže naleznete všechny potřebné podklady k výzvě.