MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Seminář pro žadatele v rámci 1. a 2. výzvy MAS Brdy-Vltava OPŽP

Seminář pro žadatele MAS Brdy-Vltava se uskutečnil dne 7. květnna 2019.

Seminář bylzaměřen na informování potenciálních žadatelů do 1. a 2. výzvy, která je zaměřena na realizaci sídelní zeleně a protierozního opatření. Jedná se o podporu v rámci Operačního programu Životního prostředí pro subjekty působící na území MAS Brdy-Vltava.

Prezentace ze semináře naleznete v příloze.

V případě dotazů se můžete obrátit na e-mail brdy-vltava@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 605 344 750, nebo přímo na p. Máchu, který je hlavní metodická podpora pro OPŽP na e-mail Mr.Jakub.Macha@gmail.com.

realizační tým MAS Brdy-Vltava