MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

2.výzva MAS OPŽP 15.3.2019-19.12.2019_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ ZAHÁJEN

Poddokumenty

2. Výzva MAS Brdy-Vltava–OPŽP-Protierozní opatření

15.03. 2019

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dnem 15. 3. 2019 vyhlášena 2. výzva MAS Brdy-Vltava k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životního prostředí.