MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

1.výzva MAS OPŽP 15.3.2019-19.12.2019_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ ZAHÁJEN

Poddokumenty

1. Výzva MAS Brdy-Vltava–OPŽP-Realizace sídelní zeleně

15.03. 2019

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dnem 15. 3. 2019 vyhlášena 1. výzva MAS Brdy-Vltava k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životního prostředí.