MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

8. VÝZVA MAS IROP - Integrovaný záchranný systém II (27.9.2021- 1.11.2021)

14.09. 2021

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 27. 9. 2021:

8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

číslo výzvy MAS: 143/06_16_076/CLLD_16_01_045

Název výzvy MAS: 8. Výzva MAS Brdy-Vltava – IROP – IZS II

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 27. 9. 2021 (od 12:00)

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 27. 9. 2021 (od 12:00)

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1. 11. 2021 (do 15:00) 

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy:

Mgr. Markéta Dvořáková, DiS. - 733 327 934, brdy-vltava@seznam.cz

Ing. Dana Benáková - 605 344 750, benakova.brdyvltava@gmail.com

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D. - 605 344 750, boukalova.brdyvltava@gmail.com

(V případě dotazů prosím zasílejte na všechny výše uvedené e-mailové adresy).

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě naleznete v přiložených souborech.

Ostatní odkazy a dokumenty:

SCLLD MAS Brdy-Vltava na období 2014-2020

Systém pro zadávání žádostí o podporu ISKP2014+

Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Dokumenty – Vyplnění položky podopatření strategie a změna administrace veřejných zakázek