MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

8.VÝZVA MAS IROP 27.9.2021 - 1.11.2021_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

Poddokumenty

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

04.11. 2021

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 17. 12. 2021. Výběr projektů byl schválen Výběrovým orgánem PER ROLLAM ve dnech 20. - 28. 12. 2021. Programový výbor potvrdil výběr projektů formou PER ROLLAM ve dnech 4. - 7. 1. 2022. Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.

8. VÝZVA MAS IROP - Integrovaný záchranný systém II (27.9.2021- 1.11.2021)

14.09. 2021

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 27. 9. 2021: