MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

7.VÝZVA MAS IROP 22.3.2021 - 18.6.2021_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

Poddokumenty

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

27.05. 2021

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 3. 8. 2021. Výběr projektů byl schválen Výběrovým orgánem PER ROLLAM ve dnech 4. - 11. 8. 2021. Programový výbor potvrdil výběr projektů formou PER ROLLAM ve dnech 18. - 23. 8. 2021. Přehodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 17.9.2021. Výběr projektů byl znovu schválen Výběrovým orgánem PER ROLLAM ve dnech 23.9. - 29.9. 2021. Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.

7. VÝZVA MAS IROP - Sociální infrastruktura II (22.3.2021- 18.6.2021)

10.03. 2021

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 22. 3. 2021. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.