MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

11.02. 2021

Do vyhlášené výzvy nebyl podán žádný projekt. Hodnocení a výběr projektů nebyl realizován.