MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

6.VÝZVA MAS IROP 14.12.2020 - 26.2.2020_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

Poddokumenty

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

11.02. 2021

Do vyhlášené výzvy nebyl podán žádný projekt. Hodnocení a výběr projektů nebyl realizován.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE V RÁMCI 6. VÝZVY MAS BRDY-VLTAVA-IROP- Sociální infrastruktura

11.02. 2021

Prezentaci ze semináře naleznete v přílohách ke stažení. 

Veškeré infomrace o výzvě naleznete ZDE.

V případě…

6. VÝZVA MAS IROP - Sociální infrastruktura (4.12.2020 - 26.2.2021)

01.12. 2020

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 14. 12. 2020. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.