MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

07.01. 2021

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 16. 3. 2021.
Výběr projektů byl schválen Výběrovým orgánem formou PER ROLLAM ve dnech 18. - 22. 3. 2021.
Programový výbor potvrdil výběr projektů formou PER ROLLAM ve dnech 1. - 7. 4. 2021.

Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.