MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

5. VÝZVA MAS IROP 12.10.2020 - 22.1.2021

01.10. 2020

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 12. 10. 2020 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

číslo výzvy MAS: 136/06_16_076/CLLD_16_01_045

Název výzvy MAS: 5. Výzva MAS Brdy-Vltava – IROP – IZS

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 12. 10. 2020 (od 12:00)

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 12. 10. 2020 (od 12:00)

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 11. 2020 (do 15:00)  => Termín prodloužen do 22. 1. 2021

 

 k datu  12. 11. 2020 došlo na výzvě ke změně č. 1, která se týkala prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z 30. 11. 2020 15:00:00 do 15. 1. 2021 15:00:00  (viz. soubory ke stažení: 5.výzva MAS Brdy-Vltava–IROP– IZS_ZMĚNA č. 1)

 k datu  13. 01. 2021 došlo na výzvě ke změně č. 2, která se týkala prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z 15. 01. 2021 15:00:00 do 22. 1. 2021 15:00:00  (viz. soubory ke stažení: 5.výzva MAS Brdy-Vltava–IROP– IZS_ZMĚNA č. 2)

Kontakt na vyhlašovatele výzvy:

Bc. Markéta Dvořáková, DiS. - 733 327 934, brdy-vltava@seznam.cz

Bc. Dana Benáková - 605 344 750, benakova.brdyvltava@gmail.com

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D. - 605 344 750, boukalova.brdyvltava@gmail.com

(V případě dotazů prosím zasílejte na všechny výše uvedené e-mailové adresy).

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě naleznete v přiložených souborech.

Ostatní odkazy a dokumenty:

SCLLD MAS Brdy-Vltava na období 2014-2020

Systém pro zadávání žádostí o podporu ISKP2014+

Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Dokumenty – Vyplnění položky podopatření strategie a změna administrace veřejných zakázek