MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

5.výzva MAS IROP 12.10.2020 - 22.1.2021_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

Poddokumenty

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

07.01. 2021

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 16. 3. 2021.
Výběr projektů byl schválen Výběrovým orgánem formou PER ROLLAM ve dnech 18. - 22. 3. 2021.
Programový výbor potvrdil výběr projektů…

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE V RÁMCI 5. VÝZVY MAS BRDY-VLTAVA-IROP-IZS

19.10. 2020

Prezentaci ze semináře naleznete v přílohách ke stažení. 

Veškeré infomrace o výzvě naleznete 

5. VÝZVA MAS IROP 12.10.2020 - 22.1.2021

01.10. 2020

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 12. 10. 2020 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.