MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

3.výzva MAS IROP 4.3.2019 - 17.6.2019_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

Poddokumenty

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE V RÁMCI 3. VÝZVA MAS BRDY-VLTAVA – IROP - DOPRAVA

19.10. 2020

Rádi bychom Vás infomovali, že dne 20. října 2020 od 14:00 proběhl seminář pro příjemce MAS Brdy-Vltava v rámci 3. výzvy MAS Brdy-Vltava - IROP - DOPRAVA

Místo konání: Pionýrů 892, 263 01 Dobříš

Podrobný…

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

12.06. 2019

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 30. 7. 2019. Výběr projektů byl schválen Výběrovým orgánem formou PER ROLLAM ve dnech 31. 7. 2019 do 8. 8. 2019. Nyní probíhá výběr projektů Programovým výborem formou PER ROLLAM.

Seminář pro žadatele v rámci 3. výzvy MAS Brdy-Vltava-IROP-Doprava

01.04. 2019

Seminář pro žadatele MAS Brdy-Vltava proběhl dne 8. dubna 2019 od 14 hodin.

Seminář byl zaměřen na informování potenciálních žadatelů do 3. výzvy, která je zaměřena na Dopravu. Jedná se o podporu v rámci Integrovaného regionálního…

3. VÝZVA MAS IROP 4.3.2019 - 17.6.2019

28.02. 2019

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 4. 3. 2019 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního…