MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

2.výzva MAS IROP 20.12.2018 - 2. 3. 2019_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

Poddokumenty

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

22.02. 2019

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 16. 4. 2019. Programovým výborem došlo k výběru projektu formou per rollam ve dnech 17. - 23. 4. 2019. Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.

Seminář pro žadatele v rámci 2. výzva MAS Brdy-Vltava-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání ZŠ

17.12. 2018

Seminář pro žadatele MAS Brdy-Vltava se uskutečnil dne 4. února 2019 od 13 hodin.

Seminář byl zaměřen na informování potenciálních žadatelů do výzva týkající se Infrastruktury pro vzdělávání ZŠ. Jedná se o podporu v rámci Integrovaného…

2.výzva MAS IROP 20.12.2018 - 2.3.2019

17.12. 2018

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 20. 12. 2018 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního…