MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Zapojení komunity k SCLLD_2014-2020

V této sekci zaleznete dokumenty vážící se k postupu zapojení komunity do vypracování strategie MAS v průběhu let 2011 až 2014. Novější dokumenty ze setkání budeme v průběhu času přidávat (např. setkání Pléna regionu již teď naleznete v sekci Plénum regionu).

Více viz jednotlivé sekce v oblasti Zapojení komunity v SCLLD:

Poddokumenty

Občanská vybavenost a infrastruktura

15.03. 2016

Realizovaná komunitní projednání strategie v obcích Čím, Daleké Dušníky, Hřiměždice, Chotilsko, Malá Hraštice, Nečín, Rosovice, Stará Huť a Velká Hraštice. V souborech ke stažení naleznete prezenční listiny z realizovaných setkání.