MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

  • Domů>>
  • Aktuality>>
  • Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo koncepční část Strategie MAS Brdy-Vltava

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo koncepční část Strategie MAS Brdy-Vltava

23.09. 2021

Máme schválenou Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava pro nové programové období EU 2021 - 2027 (dále SCLLD MAS).

Tímto moc děkujeme všem starostům a starostkám, zástupcům škol, zástupcům organizací v sociální oblasti a všem, kteří se zapojili do přípravy podkladů pro vznik tohoto dokumentu. Na nesčetně setkání jsme diskutovali potřeby v různých oblastech a na základě toho zpracovali Koncepční část SCLLD naší MAS.

Také bychom chtěli poděkovat všem našim partnerům sdruženým v Plénu regionu MAS, kteří zpracovaný dokument schválili před podáním na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Schválením Koncepční části SCLLD ze strany Ministerstva pro místní rozvoj jsme se opět přiblížili k čerpání prostředků pro naše území v období 2021 - 2027. Prvním krokem bylo získání osvědčení o plnění standardů místní akční skupiny (více na tomto odkaze), následovalo zpracování Koncepční části Strategie MAS a nyní nás čeká příprava tzv. Akčních plánů pro jednotlivé operační programy.

O přípravě Akčních plánů budeme opět informovat.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

Tým MAS Brdy-Vltava